فراموش کردن رمز عبور !

  وب سرویس

 

در حال حاضر کاربران و نمایندگان کاویان میتوانند از 3نسخه وب سرویس موجود بررروی سیستم استفاده نمایند . نسخه اول که نسخه پایه و قبلی سامانه بوده است و با SOAP سرویس ارایه مینماید . نسخه دوم که نسخه حرفه ای و پیشرفته تر است و با SOAP سرویس ارایه مینماید . نسخه دوم با کلاینت های ویندوزی و نرم افزارهای تحت وب براساس دات نت سازگاری بیشتر و متد های بیشتری را پشتیبانی مینماید . نسخه سوم به طور کلی براساس REST API سرویس ارایه مینماید که مستندات آن پس از تکمیل در همین صفحه قابل دسترس خواهد بود . 

مشاهده مستندات وب سرویس نسخه پایه( قدیم )

مشاهده مستندات وب سرویس نسخه حرفه ای ( جدید )

مشاهده مستندات وب سرویس REST