فراموش کردن رمز عبور !

  ارسال پیامک با نام تجاری

این امکان به دلیل سوء استفاده مشترکین در دوره زمانی تست , تا اطلاع ثانوی قطع و از دسترس خارج شده است . 

ارسال پیامک با نام تجاری یکی از اولین امکاناتی بود که در سامانه های پیامکی در ابتدای راه این رسته مورداستفاده قرار میگرفت . پس از بروز مشکلاتی در استفاده از این مورد , این امکان حدود 5 سال در کلیه سامانه های داخل کشور غیر فعال بود , و سامانه هایی که اقدام به ارسال با نام تجاری مینمودند از طریق سرویس های ارسال پیامک خارج از کشور و با هزینه پیامک بالغ بر 100 تا 450 تومان برای هر پیامک این امکان را برای مشترکین فراهم نمودند . در حال حاضر کاویان امکان ارسال پیامک از داخل کشور و با هزینه های نزدیک به پیامک های فعلی فراهم نموده است که کلیه مشترکین حقوقی براساس ضوابط موجود میتوانند از این امکان استفاده نمایند . 

 

تعرفه ثبت نام تجاری برای ارسال پیامک

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یکساله

400.000 ریال

چهارصد هزار ریال 

1.000.000 ریال

یک میلیون ریال

2.000.000

دومیلیون ریال

4.000.000

چهارمیلیون ریال

 

 شرایط و ضوابط :

-         پرداخت هزینه فعال سازی

-         هر عنوان تا 10 کاراکتر شامل حروف کوچک و یا بزرگ و یا عدد می تواند باشد.

-         ارسال پیامک با نام تجاری خاص شرکت ها، سازمان ها، موسسات و کلیه اشخاص حقوقی می باشد.

-         برای ثبت نام تجاری باید مالکیت نام تجاری توسط سفارش دهنده برای شرکت محرز گردد.

-         نام های عمومی که مالکیت خاصی را ندارند قابل ثبت نیستند.(مانند Internet,Tehran,Iranو ...)

-         مدارک لازم برای ثبت نام تجاری پیامکی، یک نامه با متن مندرج در زیر به همراه اسکن کارت ملی نماینده شرکت که در واقع به عنوان شخص حقیقی مسئول پیامک های ارسال شده یا آن نام معرفی می گردند می باشد.

-         فروشگاه ها و مراکز صنفی بایستی اسکن جواز کسب و یا مجوز فعالیت خود را نیز ارسال نمایند.

نامه فوق بر روی سربرگ و با مهر همراه با اسکن کارت ملی نماینده به آدرس  kaviyansms@yahoo.com   ارسال گردد.

تذکر: تخلف در ارسال های پیامک زمانی اتفاق می افتد که سفارش دهنده و مالک نام تجاری یکی نباشند. در نتیجه در تهیه و ارسال مدارک لازم دقت فرمایید.

 

 

سرویس ارسال با نام تجاری هنوز از مرکز مخابرات ایران در حال تعویق است

از آن جایی که در مدتی که این سریس فعال بود متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفت و اختلاف زیادی بین برند های مشابه جهت کسب نام تجاری پیش آمد

این سرویس تا اطلاع ثانوی غیر فعال و جهت تنظیم قوانین جدید در حال بررسی است.

مطمنا به محض فعال سازی به تمامی کاربران اطلاع رسانی خواهد شد.