فراموش کردن رمز عبور !

  راهنما

 

شما در اين بخش ميتوانيد از انواع روشهاي ارسال پيامک استفاده کنيد . 

ارسال پيامک تکي : 

 - در اين قسمت ميتوانيد به يک يا چند شماره پيامک ارسال کنيد . در فرم ارسال تکي فيلد شماره ارسال کننده , براساس شماره هاي اشتراکي و يا اختصاصي شما انتخاب ميشود . شماره هاي اشتراکي موجود فعال شماره 10005970 و 30005970  آست . در فيلد دريافت کننده ميتوانيد يک يا چند شماره موبايل را که قصد ارسال پيامک به آنها را داريد , وارد نماييد .  در صورت ورود چند شماره , آنها را بايد با  "کاما" از يکديگر جدا نماييد مثل ( 09131941966,09132677411)  . در اين قسمت امکان انتخاب شماره از دفترچه تلفن , از فايل اکسل و يا فايل متني را داريد . 

در قسمت متن پيامک نيز پيام خود را جهت ارسال وارد نماييد . طول متن پيامک فارسي 70 کاراکتر فارسي و 160 کاراکتر انگليسي به معناي يک پيامک محاسبه خواهد شد . در اين قسمت شما ميتوانيد تا حداکثر 5 پيامک را يکجا ارسال نماييد . 

در قسمت "ارسال در آينده" شما ميتوانيد زماني را در آينده مشخص نماييد تا پيامک مثلا 24 ساعت بعد و يا هفته آينده و يا ماه آينده ارسال شود .

در قسمت "ارسال به صورت فلش" ميتوانيد انتخاب کنيد که پيامک شما به صورت عادي ارسال شود و يا به صورت فلش . پيامک هايي که به صورت فلش ارسال ميشوند در موبايل دريافت کننده به صورت اتوماتيک باز ميشوند و نيازي نيست تا دارنده گوشي در قسمت پيام ها , پيام ارسالي شما را مشاهده کند اما پيامک هايي که به صورت فلش ارسال ميشوند , در موبايل گيرنده ذخيره نميشوند و پس از مطالعه حذف ميشوند . 

 

 - ارسال پيامک گروهي

شما در اين بخش ميتوانيد پيامک هاي خود را به صورت يکجا و به گروههاي ايجاد شده ارسال نماييد . 

در فرم ارسال گروهي فيلد شماره ارسال کننده , براساس شماره هاي اشتراکي و يا اختصاصي شما انتخاب ميشود . شماره هاي اشتراکي موجود فعال شماره 10005970 و 30005970  است . 

در قسمت "دريافت کننده " شما ميتوانيد يک از گروههاي کاربري خود را که در دفترچه تلفن ايجاد کرده ايد انتخاب نماييد . اعداد جلوي هر گروه نمايانگر تعداد شماره هاي موجود در آن دسته بندي ميباشد . 

در قسمت متن پيامک نيز پيام خود را جهت ارسال وارد نماييد . طول متن پيامک فارسي 70 کاراکتر فارسي و 160 کاراکتر انگليسي به معناي يک پيامک محاسبه خواهد شد . در اين قسمت شما ميتوانيد تا حداکثر 5 پيامک را يکجا ارسال نماييد .
در قسمت "ارسال در آينده" شما ميتوانيد زماني را در آينده مشخص نماييد تا پيامک مثلا 24 ساعت بعد و يا هفته آينده و يا ماه آينده ارسال شود .
 
در قسمت "تگ هاي پويا" شما ميتوانيد از تگ هاي آماده استفاده کنيد تا جايگزين اطلاعات گيرنده پيام شما شوند . به عنوان مثال شما يک گيرنده با اين اطلاعات در دفترچه تلفن ذخيره داريد :
 
نام و نام خانوادگي : محمد رحمتي ( محمد رحمتي جايگزين تگ " #fullname# " خواهد شد ) 
شماره موبايل : 09131101112 ( 09131101112 جايگزين تگ " #number# " خواهد شد ) 
جنسيت : مذکر  ( جناب آقاي  جايگزين تگ " #gender# " خواهد شد ) 
 
در صورتي که در متن پيامک خود از تگ هاي پويا استفاده کنيد , اين تگ ها با اطلاعات مشتري شما توسط سيستم جايگزين شده و ارسال خواهد شد .  
 
- ارسال پيامک نظير به نظير
دراين قسمت شما ميتوانيد يک پيام ثابت و مستقل را به يک شماره خاص ارسال کنيد . 
در فرم ارسال گروهي فيلد شماره ارسال کننده , براساس شماره هاي اشتراکي و يا اختصاصي شما انتخاب ميشود . شماره هاي اشتراکي موجود فعال شماره 10005970 و 30005970  است .
شماره دريافت کننده : شماره مشترک که قصد ارسال پيام به ايشان را داريد در اين قسمت وارد کنيد . 
متن پيامک : متني که قصد ارسال به مشترک را داريد در اين قسمت وارد نماييد .